Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Nurmi Creative
Y-tunnus: 3154317-1
Sähköpostiosoite: ville@villenurmi.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Ville Nurmi
Sähköpostiosoite: ville@villenurmi.fi

3. Tietosuojavastaava
Nimi: Ville Nurmi
Sähköpostiosoite: ville@villenurmi.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tekemien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Nimi, Osoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tiedot saadaan säännönmukaisesti

 1. Woocommerce verkkokaupan sähköisillä lomakkeilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan verkkokaupasta.
 2. Asiakkaan luovuttaessa ne verkkolomakkeen kautta.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Osa evästeistä on sivuston ja verkkokaupan toiminnan kannalta välttämättömiä. Osa evästeistä on ns. kolmannen osapuolen evästeitä, jotka mahdollistavat kävijäanalytiikan seuraamisen ja verkkomainonnan kohdentamisen. Kolmannen osapuolen evästeitä ei asenneta käyttäjän selaimeen, ellei tämä erikseen hyväksy sitä sivun alareunan evästeasetuksista.

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston sisältöä ja käyttäjäkokemusta sekä kohdentaaksemme kävijälle mainontaa tuotteistamme.

On hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia verkkokaupan ja verkkosivujen asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja muutospyynnöt tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle sähköpostilla ville@villenurmi.fi

 1. Tarkastusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua taipoistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa taivastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
 2. Oikeus tietojen oikaisemiseen. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 3. Vastustamisoikeus. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 4. Suoramarkkinointikielto. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 5. Poisto-oikeus. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
  Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 6. Suostumuksen peruuttaminen. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 7. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 8. Valitusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html